27. november 2014

Friluftsliv for udsatte børn og unge

Nyt projekt: Friluftsliv til fremme af trivsel og modstandskraft hos udsatte børn og unge. Pressemeddelelse fra Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, november 2014
Børn redder æg.

Nyt udviklingsprojekt

Videnscentret har som et led i et større samarbejde med afdelingen for familier og sundhed i Hillerød Kommune iværksat et spændende toårigt projekt, der skal understøtte og fremme trivsel og læring hos udsatte børn og unge. Gennem brug af naturen som ramme for pædagogisk arbejde med børn og unge, er der flere erfaringer og undersøgelser der viser, at denne ramme kan skabe positive fællesskaber, læreprocesser og trivsel for børn og unge.

Mange børn og unge oplever, at de i naturen kan udfolde sig, prøve nyt og lære om sig selv, fællesskabet og naturen. Det bidrager til at give oplevelser, hvor alle sanser er i brug – turen i naturen kan huskes, lugtes og mærkes. Det er oplevelser, hvor socialt samvær, relationer, og trivsel er i spil, og som kan motivere til lyst til og mestring af tilværelsen. Dette kan endvidere fremme muligheden for bedre inklusion i folkeskolen og det øvrige samfund.

Projektet prioriterer en særskilt opmærksomhed på kompetenceløft og undersøgelse af læreres, pædagogers og behandleres rolle og valg af praksismetoder og didaktik.

Alle bliver medforskere
Samarbejdet imellem Videncentret og Hillerød Kommune er en unik og særlig konstellation, hvor forskere, udviklingskonsulenter, pædagoger, lærere, ledelse og specialekspertiser involveres og indgår i et fællesskab omkring udvikling, afprøvning og dokumentation. I fællesskab arbejdes der med udvikling af teori og praksis, så alle deltagere bliver medforskere i processen omkring udvikling af nye metoder.

I projektet indgår tre forskellige institutioner med de involverede ca. 30 lærere og pædagoger. Det bliver de fagvoksne selv, gennem kurser og aktionslæring og med supervision af konsulenter, der udvikler og afprøver en række aktiviteter i naturen.
Der er i særlig grad tale om udvikling af pædagogiske arbejdsformer og metoder, hvor forberedelsen til den enkelte aktivitet – og de efterfølgende muligheder, som selve friluftsaktiviteten baner vejen for – udvikles, afprøves og integreres i det daglige pædagogiske arbejde med de udsatte børn og unge.

For mere information om projektet, kontakt Poul Hjulmann Seidler på phs@ign.ku.dk.

Sidste nyt

Viser  ud af