7. april 2014

Friluftsrådet opretter ny pulje til friluftsliv som pædagogisk metode

Friluftsrådet har afsat en million kroner til projekter, der afprøver friluftsliv som pædagogisk metode i arbejdet med socialt udsatte børn og unge.
Udeskoledrenge går balancegang. Foto: Henrik Bjerg.
Friluftsrådet har afsat 1 million kroner fra "Tips- og Lottomidler til Friluftslivet" til udvikling, afprøvning og evaluering af to friluftsfaglige metoder rettet mod socialt udsatte børn og unge. 
 
Sociale botilbud, forskningsinstitutioner, konsulentfirmaer eller lignende kan i et samarbejde derfor nu søge om tilskud på op til 500.000 kr. til projektet. 
 
Friluftsrådet ønsker at blive klogere på friluftslivets muligheder og effekter i en socialpædagogisk sammenhæng, men ønsker samtidig at formidle erfaringerne til andre.
 
"Med dette fokus på udviklingen af metoder vil vi vise botilbud, dagtilbud mv. at de kan benytte friluftsliv i deres arbejde og dermed medvirke til at flere nye brugere får øjnene op for og benytter naturen. Metoderne skal samtidig fungere som inspiration og pejlemærke for andre til at igangsætte udvikling og brug af friluftsliv som pædagogisk metode inden for socialområdet" forkalrer konsulent i Friluftsrådet Sven-Åge Westphalen.
 

Sidste nyt

Viser  ud af