25. juni 2014

Miljøminister: Nyt idekatalog for friluftslivet

Miljøminister Kirsten Brosbøl lancerer et nyt idekatalog til friluftslivet og initiativ til en national friluftspolitik, hvor udeskole er en vigtig brik.

Tirsdag den 24. juni lancerede miljøminister Kirsten Brosbøl et nyt idekatalog, som samler 125 ideer til friluftsliv i Danmark - og lovede samtidig, at der i løbet af efteråret vil blive skabt retningslinjer for en dansk friluftspolitik, som skal udvikle og forbedre danskernes friluftsliv.

Fest i det fri
Miljøministeriet havde inviteret til fest i den nedlagte flyvestation Værløse - og mange af friluftslivets organisationer sørgede for liv og glade dage med islænderheste, jægere, rollespillere, mountainbikere, spejdere, handicapidrættere - og mange andre. UdeskoleNet, Skoven i Skolen og Udeskole.dk havde også en stand.

friluftspolitik-malenedame_claus-bjoern-larsen_0.jpg
Skoven i Skolen, Udeskole.dk og UdeskoleNet fortalte om udeskole.
Foto: Claus Bjørn Jensen.

Ideer til friluftslivet
Ideerne i det nye idekatalog er skabt gennem en buttom up proces, som tidligere miljøminister Ida Auken satte igang i efteråret 2012. 700 mennesker og organisationer med interesse for friluftsliv blev inviteret til workshop i Bellacenteret, og debatterede sig frem til 9 centrale pejlemærker for en national friluftspolitik. Omkring hvert pejlemærke blev dannet et netværk, som over det næste halve år udviklede en lang række ideer for hvert pejlemærke - suppleret af ideer fra netportalen Idestorm, hvor alle danskere kunne lægge ideer ind. 

"Jeg glæder mig til at møde de hundredvis af frivillige, der har brugt tid og kræfter på at komme med deres idéer og input til den første nationale friluftspolitik, som jeg præsenterer senere på året," sagde Kirsten Brosbøl i sin tale i den gamle hangaren på flyvestation Værløse. "Det er for at fejre dem, at vi i dag samler alle nøglespillere, fonde og organisationer. Og så håber jeg også, at vi kan få skabt nogle gode relationer til mellem dem med de gode idéer og dem, der har midlerne til at få idéerne ud at flyve."

friluftspolitil-pige-blomster-rollespil_0.jpg
Rollespilspige med maguritter i håret.
Foto: Claus Bjørn Larsen.

Støtte til udeskole
Fem nye friluftsprojekter bliver lanceret samtidig med kataloget med de 125 ideer. Miljøministeriet giver i alt mere end seks millioner kroner til de fem projekter. Udeskole er et af dem. Pejlemærket "Vi skal lære i naturen" pegede på udeskole som en vigtig vej - og  det arbejde har allerede udmøntet sig i, at Miljøministeriet har afsat midler kr. til projektet "Udvikling af udeskole", som gennemføres i samarbejde med Undervisningsministeriet fra 2014 til 2016. Projektet sætter 65 demonstrationsskoler i gang med at arbejde med udeskole - og formidler via konsulenter, forskning og materialer viden om udeskole. 

Skoven i Skolen og UdeskoleNet deltog i arbejdet i det friluftspolitiske netværk som arbejdede med læring - og var med til at formulere ideer til udeskoleområdet. I friluftslivets nye idekatalog står der nu følgende om udeskole:

"Ryk klasseværelset ud i naturen. Udeskole og udeundervisning skal udvikles og udbredes over hele landet, så alle børn får mulighed for at komme i udeskole og få regelmæssig undervisninge i natur og kultur. For at lærere og pædagoger kan få erfaring med at undervise klasser i naturen, vil en bred kompetenceudbygning være nødvendig, ligesom nye undervisningsmaterialer skal udvikles. Grønne klasseværelser stilles til rådighed, og der indgås samarbejde med eksempelvis naturvejledere. Udbredelse og formidling af udeskoler gennem blandt andet taskforces, medier, konferencer, kampagner og forskning støttes."

Idekatalog
Du kan finde friluftslivets idekatalog som pdf-fil.

Sidste nyt

Viser  ud af