21. januar 2014

To ministerier støtter udeskole

Pressemeddelelse fra Skoven i Skolen og Udeskole.dk d. 21. januar 2014.
Brug næsen.

Af Malene Bendix

TO MINISTERIER STØTTER UDESKOLE OG NATURVEJLEDNINGEN TIL UDMØNTNING AF SKOLEREFORM 2014
Undervisningsminister Christine Antorini lancerede fredag et 3-årigt projekt, som skal udbrede og udvikle udeskole endnu mere i Danmark. Projektet er et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og Miljøministeriet. Deltagerne på konferencen ”Naturvejledning, udeskole og Skolereform 2014” tog imod nyheden med klapsalver.

10,5 MILLIONER TIL UDVIKLING AF UDESKOLE
Christine Antorini og Ida Auken har sat 10,5 millioner af til at udvikle 65 demonstrationsskoler over hele landet. Demonstrationsskolerne skal udvikle og kvalificere udeskole i alle fag og på alle klassetrin. De 65 skoler får støtte til at udvikle deres praksis af et korps af læringskonsulenter – og skolerne forpligter sig til at give deres erfaringer videre til skoler og andre interesserede. Projektet løber over 3 år og sættes i gang ved skolestart 2014.

PIFT OG KLAPSALVER
De 330 deltagere på konferencen ”Naturvejledning, udeskole og Skolereform 2014” var de første til at blive præsenteret for de to ministeriers beslutning om at støtte udvikling og udbredelse af udeskole i Danmark. De tog imod nyheden med klapsalver og stor glæde.

UDESKOLE, NATURVEJLEDNING OG SKOLEREFORM 2014
Den nye skolereform giver skolerne mulighed for at bruge natur og kultur i undervisningen. Kodeord i reformen er fx åben skole, praktiske og anvendelsesorienteret undervisning, tæt kobling mellem teori og praksis, fysisk aktivitet hver dag, motivation og trivsel. Udeskole og naturvejledning er oplagte metoder til udmøntning af reformen.

RESOLUTION
Arrangørerne af konferencen udsender følgende resolution, som blev læst op på konferencen.

RESOLUTION FRA KONFRENCEN "NATURVEJLEDNING, UDESKOLE OG SKOLEREFORM 2014"
Den 17. januar 2014 mødtes 330 lærere, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, studerende, pædagoger, forskere, formidlere mfl. til konferencen ”Naturvejledning, Udeskole og Skolereform 2014” på Strandgårdskolen i Ishøj.
 
Fra konferencens arrangører, Naturvejlederforeningen, UdeskoleNet, Friluftsrådet og Skoven i Skolen sendes følgende resolution:
 
Skolereform 2014 lægger op til en mere varieret skoledag med praktiske og anvendelses-orienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verdens natur, kultur og samfund.
 
Det giver udeskole som pædagogisk metode mulighed for. Udeskole åbner skolen mod verden – og giver lærere og elever mulighed for at bruge steder og mennesker i natur og kultur som kilder til en praktisk og varieret undervisning, der kan supplere klasseværelsets teori.
 
Gennem de sidste 15 år er udeskole blevet udviklet i Danmark som teori, praksis og didaktik. Mange lærere, pædagoger, naturvejledere, læreruddannelsesfolk, kommuner, forskere og formidlere har bidraget til denne udvikling. Det har været et stort og fælles arbejde, præget af debat og deling – og vi er stadig kun på vej.
 
National og international forskning viser, at veltilrettelagt udeskole har en positiv effekt på elevernes læring, deres motivation for læring, fysiske aktivitetsniveau, sundhed og på det sociale miljø i klassen.

 • Vi opfordrer derfor lærere og pædagoger til at bruge udeskole i udmøntningen af skolereform 2014 – og inddrage de skoler og naturvejledere, som allerede har erfaring med udeskole som sparringspartnere.
 • Vi opfordrer naturvejledere til at dele ud af deres viden om udeundervisning i natur og kultur – både via ture for lokale skoler – men også via kurser og sparring med lærere og pædagoger, som selv vil gennemføre udeskole.
 • Vi opfordrer kommuner, skoleledere, lærer- og pædagoguddannelser til at være opmærksomme på de muligheder som udeskole åbner – og på den uvurderlige ressource som naturvejledere og naturskoler udgør.

OM KONFERENCEN
Konferencen foregik fredag den 17. januar 2014 fra klokken 8.30 – 16 på Strandgårdskolen, Ishøj Søvej 200, 2635 Ishøj.
 
Bag konferencen stod Naturvejlederforeningen, UdeskoleNet, Friluftsrådet og Skoven i Skolen.

PRESSEKONTAKTER

 • Malene Bendix, Skoven i Skolen, Udeskole.dk og UdeskoleNet
 • Johnny Skjoldborg Krogh, naturvejleder og udeskolekonsulent på Strandgårdskolen
 • Jes Aagaard, Naturvejlederforeningen
 • Thomas Larsen Schmidt, Friluftsrådet

LÆS MERE

 • Læs mere om udeskole på www.udeskole.dk og find konkrete undervisningsmaterialer på www.skoven-i-skolen.dk
 • Læs mere om naturvejledning på www.natur-vejleder.dk.
 • Find alle konferencens papirer, program, oplæg mv, her.
 • Hør interview om konferencen på P1 Morgen fra lørdag den 18. januar 2014. Interviewet kan høres cirka 1 time og 5 minutter inde i udsendelsen, her.
 • Find pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet fra tirsdag den 21. januar 2014, her.
 • Find artikel om udeskole og ministeriernes initiativer i Politiken fra 21. januar 2014.
 • Find indslag fra TV Ishøj om konferencen, her.

Sidste nyt

Viser  ud af