25. oktober 2021

Ny styregruppe til Skoven i Skolen

Skoven i Skolen og Udeskole.dk har fået en ny bred styregruppe.
Skovjordbær. Foto: Malene Bendix.

Første styregruppemøde

Skoven i Skolen og Udeskole.dk har fået ny styregruppe. Styregruppen holdt sit første møde mandag den 13. september 2021 i sekretariatet, som huses i Nationalpark Skjoldungernes Land på Ledreborg ved Lejre.

Den nye styregruppe er bredt sammensat og består både af tidligere medlemmer af styregruppen og af nye medlemmer, ud fra et ønske om at forankre Skoven i Skolen og Udeskole.dk i danske nationalparker og en bred vifte af styrelser, foreninger og organisationer med interesse for børn, natur og udeskole.

Her er en liste over medlemmerne af den nye styregruppe:

 • Anders Bülow (formand), Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Birgitte Sidenius Bjerg Lamp, Nationalpark Mols Bjerge
 • Cathrine Lykke Sørensen, Nationalpark Thy
 • Marie-Louise Bretner, Dansk Skovforening
 • Dorte Julie Engbo, Træ.dk
 • Jakob Walløe, Naturvejledning Danmark
 • Niels Søndergaard, Danmarks Jægerforbund
 • Karen Barfoed, VIA UC (samt UdeskoleNet som suppleant for Mette Borremose)
 • Søren Præstholm, Center for Børn og Natur
 • Bjørn Hansen, Danmarks Lærerforening
 • Lars Rasmussen, Danmarks Sportsfiskerforbund
 • Lene Gryning, Danmarks Naturfredningsforening
 • Esben Eriksen, Astra
 • Sofie Banke, Miljøstyrelsen
 • Rasmus Schou Christensen, Friluftsrådet
 • Annette Rask Krogsøe, Natur & Ungdom

Fra Skoven i Skolens nye sekretariat deltog:
 • Nynne Sørgaard, Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Henrik Sidenius Paaby, Nationalpark Skjoldungernes Land
 • Malene Bendix, Nationalpark Skjoldungernes Land

Sidste nyt

Viser  ud af