22. oktober 2013

A. P. Møller donerer en milliard til folkeskolen

Søg penge til udeskole.
Birkeblade på jorden.

Bestyrelsen for A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal meddelte 10. oktober, at fondet har besluttet at donere en milliard kroner til den danske folkeskole. Det er oplagt at søge om støtte til udvikling af udeskole lokalt og nationalt.

Hvad støttes

Fonden ønsker med bevillingen bredt at støtte opkvalificering og efteruddannelse af undervisere og skoleledere samt udvikling af undervisningsmetoder og hjælpemidler. Den inviterer interesserede til at søge om støtte til projekter til disse formål. Det forudsættes dog, at ansøgninger om projekter anbefales af en eller flere kommuner eller af Kommunernes Landsforening.

Hvorfor

Pengene skal højne kvaliteten og understøtte den langsigtede udvikling af undervisningen i folkeskolen i hele Danmark.

En bedre folkeskole

Ane Mærsk Mc-Kinney Uggla siger bl.a. i en pressemeddelese: "En endnu bedre folkeskole ligger fonden meget på sinde. En vellykket skolegang, hvor børnene lærer mest muligt, er helt central både for det enkelte barn og for Danmark som helhed. Børn og unge er Danmarks fremtid."

Hvornår

Den store sum bliver frigivet i 2014 - i anledningen af 200-året for undervisningspligten i Danmark - og den forventes at være brugt op i 2020. Læs mere her: www.apmollerfonde.dk

Sidste nyt

Viser  ud af