15. september 2014

Seminarrække om udeskole

Seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole - forskning, teori og praksis

Bliv klogere

Institut for Idræt og Ernæring (KU), Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling (KU), VIA UC, Institut for Naturfagenes Didaktik (KU), og udbyder i efteråret 2014 og foråret 2015 en seminarrække om udeskole, det udvidede klasserum og den åbne skole.

Seminarrækken har bl.a. til formål at bygge bro mellem forskning og praksis inden for udeskole. De enkelte seminarer vil, afhængig af bl.a. tema og oplægsholder, tage udgangspunkt i forskningsbaserede, teoretiske, empiriske og praksisorienterede oplæg. 

Datoer, oplægsholder og tema

Tirsdag 23. september. 15.30-17.00
Peter Bentsen: Oversigt over forskning i udeskole i Danmark og internationalt samt igangværende forsknings- og ph.d.-projekter. Introduktion til seminarrækken.

Onsdag 29. oktober. 15.30-17.00
Erik Mygind: Udeskole i bymiljø: kontekstens betydning for elevernes fysiske aktivitetsniveau. Introduktion til TEACHOUT projektet.

Torsdag 27. november. 15.30-17.00
Marianne Achiam og Louise Windfeldt: Museer og science centre: Udvidede klasserum. Introduktion til forskning i museer og science centre ved Institut for Naturfagenes Didaktik.

Onsdag 10. december. 15.30-17.00
Niels Ejbye-Ernst: Udeskole, didaktik og uderumsledelse. Refleksioner over didaktiske valg og uderumsledelse i udeskole gennem konkrete eksempler vist på filmklip. Introduktion til projekt Udvikling af Udeskole.

Flere seminarer i 2015
I 2015 vil der være et oplæg en gang i måneden fra januar til juni, blandt andet af Karen Barfod (TEACHOUT, udeskole og didaktik), Glen Nielsen (TEACHOUT, udeskole og fysisk aktivitet), Mikkel Bo Schneller (TEACHOUT, udeskole og fysisk aktivitet), Camilla Roed Otte (TEACHOUT, udeskole og læring), Mads Bølling (TEACHOUT, udeskole og sociale relationer), Rikke Hartmeyer (udeskole, vidensformer og formativ evaluering), Matt Stevenson (udeskole, natur og kognition) mfl. Mere information følger.

Hvor
Seminarerne foregår i Det store Auditorium, Institut for Idræt og Ernæring, Nørre Alle 51-53, 2200 København N. med mindre andet er angivet.

Tilmelding
Tilmelding er gratis og finder sted ved at sende e-mail til studentermedhjælper, stud.cand.soc og specialestuderende Siri Jonina Egede: siriegede@gmail.com. Der rundsendes tekster og materialer ca. en uge inden seminardagene, som deltagerne kan sætte sig ind i (frivilligt).

Arrangører
Peter Bentsen (SHPC)
Niels Ejbye-Ernst (VIAUC/IGN)
Marianne Achiam (IND)
Erik Mygind (NEXS/IGN) 

Sidste nyt

Viser  ud af