28. oktober 2014

Skolebørn med ved præsentation af Naturplan Danmark

7. klasse fortæller statsminister og miljøminister om udeundervisning - og livet i en dam.

Med ministre i naturen
7. klasse fra Amager deltog aktivt, da Statsminister Helle Thorning Schmidt og Miljøminister Kirsten Brosbøll præsenterede "Naturplan Danmark - Vores fælles natur" på Viben Lejrplads på Kalvebod Fælled ved Dragør den 27. oktober 2014. Eleverne fortalte om livet i dammen - og det gode ved at blive undervist i naturen.

Vores fælles natur
Naturplan Danmark er regeringens vision om en rigere, mere sammenhængende og mere mangfoldig natur i 2050. Du kan finde Naturplan Danmark på Naturstyrelsens hjemmeside. "Vores fælles natur" indeholder i alt 22 indsatser for naturen. Visionen er:


Danmark som et grønnere land i 2050
"Visionen om at Danmark i 2050 er et grønnere land med en mere mangfoldig natur, hvor særligt den internationalt beskyttede natur, de større skove, nationalparkerne og de vigtigste levesteder for truede arter - også i havet - er bundet tættere sammen."

Grønt Danmarkskort
Kernen i Naturplan Danmark er et nyt grønt Danmarkskort, der skal bidrage til at skabe bedre natur og mere plads til vilde dyr og planter, klimatilpasning og flere naturoplevelser. Kommunerne får hovedansvaret for at udpege punkterne i kortet, der både skal bidrage til at kunne skabe mere sammenhængende natur og at sikre at EU målene for biodiversitet opfyldes.
 
Mere plads og bedre sammenhæng i naturen
Danmark skal have en mere sammenhængende natur. Det skal sikres via en række indsatser - blandt andet via en detaljeret kortlægning af den danske natur. Det skal gøres mere attraktivt for landmænd at deltage i naturpleje. Med etableringen af Den Danske Naturfond er der givet muligheder for at opkøbe dårlig landbrugsjord, der kan udlægges til genetableret natur.

Styrket indsats for vilde dyr og planter
Det bliver ulovligt at sprøjte og gøde Danmarks særligt beskyttede natur, som primært findes i næringsfattige områder og bødestraffen sættes i vejret. Et Nationalt skovprogram skal forøge skovenes biologiske forskellighed. Der kommer fokus på havmiljøet, hvor en række områder i Kattegat bliver ulovlige at fiske i med trawl.

En national fritidspolitik
For at give borgerne bedre mulighed for at benytte naturen, indeholder planen en række indsatser som bedre cykelruter, grønne partnerskaber og en ambition om, at danskerne skal aflægge naturen 120 millioner årlige besøg. Det skal opnås ved en egentlig national fritidspolitik, så flere danskere får flere fritidsmuligheder tæt på. Uanset om man bor på landet eller i byen.

Sidste nyt

Viser  ud af