27. november 2013

Skolereform 2014 - og udeskole

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk den 27. november 2013.
Kasper fra Kvaglundskolen undersøger et lille dyr - og tegner og skriver om det. Foto: Malene Bendix.

Kære Læser

Her er udeskolenyt.

UDESKOLE OG SKOLEREFORM 2014
I forslaget til en reform af folkeskolen er der mange elementer, der lægger op til at arbejde med udeskole, dvs. pædagogiske arbejdsformer, hvor elever, lærere og pædagoger regelmæssigt flytter dele af skolehverdagen ud i natur, kultur og samfund omkring skolen. 

Her er nogle eksempler:

  • En mere varieret skoledag med øget undervisningstid og nye og mere varierede undervisningsformer
  • Praktiske og anvendelsesorienterede undervisningsformer, der åbner skolen mod den omgivende verden
  • Kobling af teori og praksis.
  • Understøttende undervisning med et direkte fagrelateret indhold, og et bredere sigte på at styrke elevernes læringsparathed, sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel,
  • En åben skole, hvor klasserne er i spil med den lokale natur, kultur og samfund,
  • At alle børn er fysisk aktive og får bevæget sig hver dag

Se også aftaleteksten.
 
Lige nu foregår der arbejde omkring dette på mange planer. Det er væsentligt, at vi går ind og arbejder for udeskole, hvor vi kan.

SØG NU TIL KOMMUNALE UDESKOLEPROJEKTER
Undervisningsministeriet har afsat 20 millioner kroner til kommunale projekter, som skal afprøve, hvordan man kan indføre en længere og mere varieret skoledag. Derudover er der igangsat en opsamling af eksisterende viden og gode eksempler.

Ansøgningsfristen er den 5. december 2013. Det er kommunen, som skal ansøge. Ansøgning til inspirationsprogram for varieret skoledag i folkeskolen.

Læs også mere her.

HUSK TILMELDING TIL KONFERENCE: NATURVEJLEDNING, UDESKOLE OG SKOLEREFORM
Konferencen "Naturvejledning, udeskole og Skolereform 2014" afholdes den 17. januar 2014 på Strandgårdskolen i Ishøj. Der er allerede nu 100 tilmeldte - men plads til mange flere - og meget gerne både udeskolelærere, naturvejledere, pædagoger, studerende oma. Tag også gerne skoleledere og forvaltningsledere med. Tilmeldingsfristen er den 15. december. Program og tilmelding finder du her:

Opslaget var knyttet til Kalenderen på Udeskole.dk og findes ikke mere.

TILBAGE TIL RØDDERNE
Arne Jordet har beskrevet det han kalder kernen i den udeskolepædagogiske tænkning og praksis kort i artiklen "Uteskole - en del af skolens utvidede læringsrom". Den finder du her.

UDESKOLE - VIDEN I VIRKELIGHEDEN
Vil man gerne arbejde med udeskole, er pixididaktikken "Udeskole - viden i virkeligheden" en udmærket introduktion. Hæftet er gratis, men man betaler for porto og pakning. Det findes også som pdf-fil, her:

MASTER I UDESKOLE
Idrætslærer og naturfaglig konsulent Majbrit Keinicke blev i august Danmarks første master i friluftsliv på en afhandling om udeskole. Læs mere på Folkeskole.dk.

FLERE SKOLEHAVER PÅ SKEMAET
Undervisningsministeriet og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har hver sat en million kroner af til udbredelse af skolehaver i hele landet. De to millioner kroner skal sikre, at grønne læringsrum bliver vejen til styrket læring, trivsel og sundhed i folkeskolen. Læs her

God tur ud i novembermørket!
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK

Malene Bendix
(Koordinator)

Sidste nyt

Viser  ud af