22. december 2016

Skoven i Skolen holder flyttedag

Skoven i Skolen flytter til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo.
Fra den 1. januar 2017 flytter Skoven i Skolen til Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling på Skovskolen i Nødebo. På den måde kommer det succesfulde projekt tættere på fremtidens kompetencecenter for viden og udvikling inden for formidling, forskning, uddannelse, læring og sundhed i naturen.
 
Siden Skoven i Skolen blev etableret i 1999 har projektet været placeret i Skovforeningen, som har haft ansvaret for drift og udvikling. Skoven i Skolen er stiftet af Skovforeningen, Friluftsrådet, Naturstyrelsen, Undervisningsministeriet og Træ.dk. Der samarbejdes med mange yderligere parter. Arbejdet er finansieret af private og offentlige fonde.
 
Formålet med Skoven i Skolen er at ruste lærere til selvstændigt at flytte undervisningen ud i alle fag og på alle klassetrin – især i skoven, men også i mange andre natur- og kulturrum. Skoven i Skolen var med til at introducere udeskolebegrebet i Danmark og har understøttet udviklingen ved at motivere politikere til at implementere udeskole i skolereformen.
 
Skoven i Skolens arbejde har gennem årene været centreret om hjemmesiderne www.skoveniskolen.dk og www.udeskole.dk. De blev slået sammen til et nyt superværktøj i 2014. I øjeblikket bliver Skoven i Skolens hjemmeside besøgt af op til 100.000 unikke brugere pr. måned, og materialer fra siden bliver kopieret og brugt på skoler landet over.
 
Udviklingen i Skoven i Skolen har overgået alle forventninger, og succesen betyder, at projektet skal udvikles i et endnu tættere samarbejde med de største kompetencer inden for området. Med flytningen til Videncenter for Friluftliv og Naturformidling under Københavns Universitet, står Skoven i Skolen centralt også i den fremtidige udvikling af udeundervisningen i skov og natur.
 
Projektaktiviteterne Skovens Dag og Genplant Planeten vil fortsat blive udviklet og koordineret af Skovforeningen, hvor projektkoordinator Lars Nielsen fortsætter sit job.
 

For yderligere information kontaktes

  • Direktør Jan Søndergaard, Dansk Skovforening (projektleder).
    Telefon 40 20 05 97
  • Leder af Videncenter for Friluftsliv og Naturformidling, Mette Aaskov Knudsen, Skovskolen.
    Telefon 23 31 21 93

Sidste nyt

Viser  ud af