28. april 2016

Skoven i Skolen på Malta

Skoven i Skolen og udeskole.dk deltager i det internationale samarbejde LEAF (Learning About Forests), hvor der er 23 medlemslande.

Dette års møde i LEAF foregik på Malta d. 22-23/3, hvor der blev snakket erfaringer om skov og læring, udvekslet ideer og diskuteret tiltag for et styrket samarbejde.
 
Fælles for medlemslandene i LEAF er, at de arbejder med skov og skole projekter/aktiviteter, for derigennem at styrke kendskabet til skov.
Projekterne kan være forskellige, mens overordnede tanker om læring rammer et fælles ståsted. Fokusområder er bl.a., at eleverne lærer at forstå skoven som økologisk system, at elever lærer at nyde udelivet, at opleve og observere natur og skov, og at de kender til samspillet imellem mennesket og skoven rent økologisk, kulturelt, økonomisk og socialt.
 
Skoven i Skolen og udeskole.dk har været aktiv i mange år med initiativer, som netop fremmer viden og læring i forbindelse med udeskole i skoven.
 
Træplantning – et godt projekt fyldt med værdier for mennesker og skov 
Selv om der bliver arbejdet med mange forskellige projekter, er træplantning en aktivitet der er fælles for mange af medlemslandene. I Danmark er Skoven i Skolen i samarbejde med skovbruget og træbranchen aktive med klimaprojektet ”Genplant Planeten”, som foregår i november.
 Tanken med projektet er, at skolebørn planter træer for et bedre klima.
Allerede i foråret 2016 er det muligt for skoler at tilmelde sig projektet, hvilket der vil blive gjort opmærksom på i et af vore kommende nyhedsbreve.
 
Information om LEAF – Læs mere
Learning About Forests
Beskrivelse af det internationale skole-skov projekt LEAF
 

Sidste nyt

Viser  ud af