3. oktober 2014

Skovrydning skal stoppes helt i 2030

Om 5 år skal rydningen af verdens skove være halveret - og i 2030 skal det være helt slut med rydning af skov.

Klimatopmøde vil stoppe rydning af regnskov
FN´s klimatopmøde i New York har besluttet, at rydningen af verdens skove skal stoppes frem mod 2030. Det står at læse i den såkaldte "New York Erklæring om Skove" - Climate summit 2014, som klimatopmødet har udsendt.

Tilsagn til mennesker der bor i regnskove
Erklæringen kommer fra lang en række lande, multinationale virksomheder, ngo’er og organisationer, og er et tilsagn der gives til de mennesker der bor i jordens regnskove, om at rydningen af verdens skove skal være slut i 2030.

Genskabelse af ødelagt skov
En del af planen er desuden at genskabe 350 millioner hektar ødelagt skov og landbrugsjord og hvis den plan lykkes vil det sænke CO2-udslippet med 4,5-8,8 milliarder tons om året, hvilket svarer til at al biltrafik blev indstillet.

Otte fodboldbaner
"Vores planet mister skov med en hastighed der svarer til otte fodboldbaner hvert tiende sekund," udtaler Carter Roberts, der er præsident og direktør for Verdensnaturfonden, WWF, og som ser erklæringen som et vigtigt tilsagn fra virksomheder, regeringer, civilsamfund og oprindelige folk til at standse den katastrofale udvikling.

Opbakning fra store virksomheder
Flere store virksomheder, bl.a. de tre største producenter af palmeolie, bakker op om erklæringen. Skovrydningen sker netop for at gøre plads til oliepalmer, hvorfra der udvindes olie til et utal af fødevarer og kosmetikprodukter. Men erklæringen støttes også af store detailhandelskæder og virksomheder på dette område, bl.a. Marks & Spencer, Walmart, Danone, Nestlé og Unilever.

Opbakning fra oprindelige folk
Samtidig lovede en koalition af oprindelige folk i Asien, Afrika, Centralamerika og Amazonområdet at beskytte de over 400 millioner hektar skov, som de råder over. Rettigheder til lokalbefolkningen er en af de mest effektive metoder til at sikre bevarelsen af skovene. Det har en analyse af udviklingen i skovene i 14 lande for nyligt vist.

Opbakning fra Danmark
Danmark er blandt de lande der støtter "New York Erklæringen om Skove".

Læs mere
Læs mere om erklæringen på FN’s hjemmeside: Major Forest Announcements at UN Climate Summit.

Sidste nyt

Viser  ud af