28. november 2014

Søg støtte til udeskole

Flere fonde, kasser og projekter støtter udeskole i natur og kultur. Se her, hvor I kan søge støtte.
Birkeblade på jorden.

Her er en foreløbig oversigt over fonde og kasser, som støtte udeskole - eller samarbejder omkring udeskole. Forskellige kasser støtter natur og kultur. Vi skriver løbende flere på.

Natur

Grønne partnerskaber

 

Lokale grønne partnerskaber under Naturstyrelsen har ansøgningsfrist 1. januar. Læs mere her.

 

 
Landistriktsprogram
Landdistriktspuljen støtter forsøgsprojekter der fremmer erhvervsudvikling, service, levevilkår, bosætning, initiativer rettet mod børn og unge samt lokale kultur- og fritidsaktiviteter i landdistrikterne, herunder at medvirke til at skabe og bevare arbejdspladser. Ansøgningsfrist d. 12. december. Læs mere her.

Sundhedsstyrelsen
Sundhedsstyrelsen inviterer private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse arbejde vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse. Puljen er på 35 mio. Ansøgningsfrist er 8. januar kl.12.00. Læs mere her.

Friluftsrådet
Et af Friluftsrådets indsatsområder for Tips og Lottomidler til Friluftslivet er udeskole. Læs mere her

Nordea-fonden
Nordea-fonden støtter "Det gode liv" - og i den forbindelse også udeskole. Læs mere her.
 

Kultur

Søg bevillinger til faglige udviklingsprojekter
Nationalt Videncenter for Historie- og Kulturarvsformidling har oprettet en ansøgningspulje, hvorfra den enkelte skole kan søge minibevillinger til forskellige faglige udviklingsprojekter.

Læs mere her.
 

Kulturministeriet: Puljer til lokale kulturtjenester for børn og unge
Kulturministeriet har over de kommende tre år afsat 10 mio. kr. til at etablere nye lokale kulturtjenester eller styrke allerede eksisterende kulturtjenester. Fra 15. november 2014 kan kulturinstitutioner, kommuner og andre kulturaktører søge støtte til kulturtjenester, der skal gøre det lettere for bl.a. skoler og ungdomsuddannelser at samarbejde med lokale kulturinstitutioner.

Sidste nyt

Viser  ud af