8. oktober 2014

Søg tilskud til friluftsliv og naturoplevelser

1. november er frist for ansøgning til de 60 millioner, som Friluftsrådet deler ud til natur- og friluftsprojekter.

Pressemeddelelse fra Friluftsrådet 8. oktober 2014
Det er nu, frivillige foreninger og alle andre kan få del i de 60 millioner, som Friluftsrådet hvert år uddeler til projekter, der giver befolkningen bedre mulighed for et aktivt friluftsliv og gode naturoplevelser. Næste ansøgningsfrist er 1. november. 

Hvert år uddeler Friluftsrådet omkring 60 millioner kr. fra Tips- og Lottomidler til Friluftslivet til friluftsprojekter over hele landet. Puljen støtter både store og små projekter, som fremmer naturforståelse og friluftsliv. Der lægges vægt på, at aktiviteterne kommer mange mennesker til gode.

De mange tilskud gør det eksempelvis muligt for lokale ildsjæle og initiativrige foreninger at udføre naturpleje, bygge bålhytter eller fugletårne, indhegne hundeskove, afmærke stier eller etablere byhaver.

Grønne pusterum i byen
”Byhaver breder sig i hele landet, men der er plads til mange flere, eksempelvis på grunde rundt om i byerne, som midlertidigt står tomme. Det vil Friluftsrådet gerne støtte op om. Byhaver fungerer som frirum fra en hektisk hverdag - et sted hvor man finder ro eller hvor man kan slippe sin indre grønne iværksætter løs og få både planter og nye venskaber til at gro,” siger konsulent i Friluftsrådet, Kristian Blicher Jepsen og inviterer samtidig til dialog:

”Vi hjælper gerne på vej med udvikling af idéer, så de kan blive støttet af puljen. Vi giver også gerne råd til hvordan, man kan skrive sin ansøgning."

Puljen støtter initiativer, der fremmer friluftsliv og naturformidling i nærmiljøet. Projekterne spænder vidt - lige fra kommunen, der sammen med foreninger skaber nye friluftsmuligheder som led i klimatilpasning, til lystfiskerklubben, der tager skoleelever med ud til vandløb, hvor de lærer om fisk og miljø. Eller landsbyen, hvor lokale ildsjæle skaber et nyt samlingspunkt for friluftsliv. Initiativer, der inddrager frivilligt arbejde og samarbejde på tværs af foreninger og institutioner, har høj prioritet.

Søg inden 1. november
Man søger ved at udfylde ansøgningsskemaet på Friluftsrådets hjemmeside www.friluftsraadet.dk/tilskud. Her er også eksempler på, hvad andre har fået tilskud til og inspiration til nye projekter. Næste ansøgningsfrist er 1. november 2014. Hvis du har en god idé eller spørgsmål til puljen, er du velkommen til at kontakte Friluftsrådet på 33 79 00 79 (tryk 2) eller tips@friluftsraadet.dk

Fakta
Tips- og Lottomidler til Friluftslivet er en del af overskuddet fra Danske Spil. Alle kan søge puljen. I 2013 blev der uddelt 72 millioner kr. fordelt på 488 projekter. Cirka 65% af ansøgerne fik tilsagn. Puljen støtter projekter med delvis finansiering. Den øvrige finansiering kan komme fra andre fonde eller egne midler.

Kontaktinformation
Rikke Damm, konsulent i Friluftsrådet, telefon 24 52 60 89 eller rda@friluftsraadet.dk.

Hjælp til legatsøgning
Du kan finde hjælp til legatsøgning via Fundraising How - en hjemmeside med gode råd. 

Sidste nyt

Viser  ud af