28. marts 2014

Spejderne bidrager til folkeskolen

Det Danske Spejderkorps skyder projektet "Børneliv er friluftsliv" i gang. Projektet skal skabe samarbejder med skoler om friluftsliv. Pressemeddelelse fra 27. marts 2014.
Udeskolebørn fra Bjedstrup Skole laver bålmad. Foto: Henrik Bjerg.
Det Danske Spejderkorps’ helt nye projekt ”Børneliv er friluftsliv” bliver skudt i gang med 2,1 mio. kr. i støtte fra Nordea-fonden. Projektet vil gennem samarbejder med skoler bringe børn og unge ud i naturen for at give dem flere og bedre naturoplevelser og nye læringsmuligheder.
 
Den nye folkeskolereform åbner op for, at foreningslivet i højere grad skal inddrages som en del af skoledagen. Med projekt "Børneliv er friluftsliv" er det meningen, at skoler og spejdergrupper lokalt skal samarbejde om at få flere børn og unge til at opleve, hvordan naturen giver mulighed for at udfolde sig fysisk og fantasifuldt gennem leg og udviklende udfordringer.
 
Naturen som rammen
Det Danske Spejderkorps ser et stort potentiale i projektet: ”Med projektet får vi i endnu større grad børnelivet rykket ud i det fri. Rammen for vores arbejde med børn og unge har altid været naturen, og når vi krydrer det med vores tilgang om at udfordre dem til selv at skabe og gennemføre aktiviteter, ser vi store muligheder.
 
Al den viden og erfaring vi har, vil vi bringe i spil gennem givende samarbejder mellem skoler og spejdergrupper. Det, at sætte læringen ind i nye rammer – med lidt højere til loftet, tror vi kan være medvirkende til at tilgodese børn og unges forskellighed og styrke deres selvværd.” siger generalsekretær i Det Danske Spejderkorps Charlotte Bach Thomassen.
 
Tæt samarbejde
”De enkelte aktiviteter kan være meget forskellige, og hvordan de konkret skal udmøntes, afgøres lokalt, men eksempler kunne være udvikling af nye udeskoleaktiviteter, understøtte projektlederuddannelse, så eleverne selv kan planlægge og gennemføre aktiviteter for klassekammerater, eller udvikling af uddannelsesmoduler for lærere i spejdermetode. Det afgørende er, at det sker i tæt samarbejde med skolechefer, skoleledere, lærere og pædagoger, så det skaber mest mulig værdi for eleverne.” fortsætter hun.
 
Projekt "Børneliv er friluftsliv" varer 3 år, og støttes ud over Nordea-fondens 2,1 mio. kr. også med 375.000 fra Friluftsrådet. Der vil til at begynde med blive udvalgt 10 spejdergrupper, der skal indgå i et pilotarbejde, som skal danne grobund for inddragelse af endnu flere skoler i projektet. Hele projektet har et lokalt fokus, der skal sikre størst mulig gavn og værdi.
 
Sansende læring i naturen
”Vi håber, at samarbejdet mellem skoler og spejdere stimulerer skolebørnenes nysgerrighed for naturen. Det er sundt og spændende at være  i naturen, og læring i det fri blandt trætoppe og myretuer er både sanseligt og styrkende for fællesskabet i klasserne og for indlæringen,” siger Henrik Lehmann Andersen, direktør i Nordea-fonden, som støtter gode liv. Fonden har også støttet spejdernes app ”Woop”, som er downloadet 40.000 gange.
 
For mere information
  • Charlotte Bach Thomassen, generalsekretær i Det Danske Spejderkorps: 3028 3295 | cbt@dds.dk
  • Peter Tranevig, kommunikationskonsulent i Det Danske Spejderkorps: 2329 3362 | pt@dds.dk
  • Tine Wickers, kommunikationschef, Nordea-fonden: 28408480 | tw@nordeafonden.dk
 
Foto: Det Danske Spejderkorps / Martin Paldan
 

Sidste nyt

Viser  ud af