5. marts 2015

Stedbaseret læsning

Find ny artikel om stedbaseret læsning af Dorte Eggersen: "Af sted er du kommet. Novellelæsning på Nordre kirkegård i Århus".
Udeskoledagbog.

Dorte Eggersen har udgivet en ny artikel om dansk i uderummet. Hun starter:

"Stedbaseret læsning er et forsøg på at didaktisere stedteoretiske tiltag inden for litteraturvidenskaben, så de kan finde anvendelse i danskundervisningen. I stedbaseret læsning bruges stedet ikke blot som alternativt undervisningsrum, men også som undervisningens genstand i dens samspil med læseteksten. Artiklen foreslår en læsning af franskmanden Guy de Maupassants novelle ”Var det en drøm?” (1880) med de ældste elever på Nordre Kirkegård i Århus. Emnet og stedet kan måske synes lidt morbidt, men trøst jer med, at Maupassant i novellen som altid får ironi, humor og alvor til at gå op i en meget høj enhed."

Find artiklen på Dansklærerforeningens hjemmeside

Sidste nyt

Viser  ud af