9. november 2012

Udeskole styrker heldagsskolen

En evaluering af 12 heldagsskoler viser, at de 5 skoler som klarer sig bedre end gennemsnittet arbejder med udeskole.
Udeskolebørn fra Gl. Rye skole.
En evaluering af 12 heldagsskoler viser, at de 5 skoler som klarer sig bedre end gennemsnittet arbejder med udeskole.
 
Aarhus Universitet har evalueret 12 heldagsskoler ud fra de nationale tests. Fem klarede sig bedre end landsgennemsnittet af skoler med et tilsvarende elevgrundlag. To klarede sig som gennemsnittet - og fem klarede sig dårligere end landsgennemsnittet.
 
Politiken.dk, som bringer historien, citerer Minister for Børn og Undervisning, Christine Antorini for at sige om de 5 skoler, som klarer de nationale test bedre end gennemsnittet:
 
»De har haft fokus på den brede faglighed, hvor de holder udeskole og andre ud af huset-aktiviteter, hvor de kombinerer teori og praksis og har et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det viser, at det ikke er flere timer i sig selv, men flere timer på en anderledes måde, der gør en forskel«, siger hun.
 
De fem skoler som klarede sig dårligt, har brugt heldagsskolens ekstra timer til at give mere af den almindelige undervisning.
 
Alle skoler har en stor overvægt af børn med indvandrebaggrund.
 
Læs selv artiklen på Politiken.dk.

Sidste nyt

Viser  ud af