3. januar 2012

Udeskolelærere søges til forskningsprojekt

Udeskolelærere på mellemtrinnet søges til interview i forbindelse med forskningsprojekt.
Udeskolelærer og elev fra Bjedstrup skole.
Er du erfaren udeskolelærer i Natur/teknik på mellemtrinnet, har du mulighed for at bidrage til dansk forskning om udeskole til glæde for fremtidig praksis. Vi søger fire lærerteams til interview om undervisningssteders betydning for drenges interesse for naturvidenskabelige fag. Interviewene vare 1-2 timer og vil foregå i februar 2012 på jeres skole.
 
udeskolebørn
Udeskolelærer søges. Foto: Mads Bølling.

Om undersøgelsen

I et specialeprojekt fra Aarhus Universitet, tidligere Danmarks Pædagogiske Universitetsskole, undersøges fagdidaktiske valg af undervisningssteder i udeskole. Hensigten er at undersøge, hvordan forskellige undervisningssteder uden for skolen kan bidrage til drengeelevers interesse for naturvidenskabelige fag.
 
I undersøgelsen interviewes både lærerteams og drengeelever. Under interviewene vises korte film fra udeskole-praksis på forskellige undervisningssteder. Undersøgelsen omhandler udeskole, der praktiseres i urbane miljøer.
 

Kontakt

Er du interesseret i at blive interviewet og bidrage til dansk forskning om undervisningssteders betydning i udeskole, bedes du kontakte Mads Bølling på e-mail speciale@ry80.dk. Deltagerne vil blive anonymiseret i specialet og artikler.
 

Følgeforskning

Undersøgelsen er en del af følgeforskningen på projektet ’Ud med skolen’, der er et samarbejde mellem Søndermarkskolen på Frederiksberg og Professionshøjskolen Metropol, finansieret af Nordea- fonden. Projektet følges af et forskerteam fra Københavns Universitet under ledelse af Peter Bentsen og Erik Mygind.

Sidste nyt

Viser  ud af