9. oktober 2013

Udeskoleprisen 2013 går til pionerer på Røsnæs Skole

Pressemeddelelse 8. oktober 2013.

Hvert år giver foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Udeskoleprisen 2013 går til Røsnæs Skole. Prisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 14. møde på Vildtforvaltningsskolen i Kalø den 8. oktober 2013. Lærerne Fritz Raae, Charlotte Hooge, Ruth Thomassen og Stine Foersom modtog prisen på vegne af Røsnæs Skole.

Motivering
Formand for UdeskoleNet, Karen Barfod, motiverede hædersprisen: ”Røsnæs skole er en af de første skoler, som besluttede at arbejde med udeskole på hele skolen. Ledelsen valgte klogt at rulle udeskole ind nedefra og at give lærerne god tid til at opbygge nye kompetencer sammen. Siden har medarbejderne på Røsnæs skole delt deres viden og erfaringer generøst – og skolens pionerarbejde har derfor inspireret mange andre skoler, både lokalt i Kalundborg Kommune, på landsplan – og internationalt.

Med prisen følger et æbletræ fra Æbleværkstedet Nonnetit.

Pionerånd på Røsnæs skole
I 2008 deltog to lærere Fritz Raae og Charlotte Hooge fra Røsnæs skole i den første konference om udeskole i Danmark. Lærerne vendte inspirerede hjem og satte straks et 3 måneder langt forsøg med udeskole i gang, som skolens ledelse senere besluttede at gøre permanent. Skolen satte sig tre mål:

  1. Alle skolens klasser skal arbejde med udeskole i 2012. Man valgte at ”rulle” udeskole ind nedefra, så indskolingslærerne først tog fat i ideen – og uddannede de andre lærere i arbejde med udeskole.
  2. Skolen skal have grønne klasseværelser. Skolens forældre og bestyrelse etablerede fem udebaser på privat og kommunal grund i skov, krat, stenstrand, sandstrand – og i forskellig afstand fra skolen.
  3. Lærerne skulle kvalificeres til at arbejde ude med eleverne ... via videns deling, kurser og selvstudier.

Hvad er udeskole
Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i natur, kultur og samfund omkring skolen. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med undervisningen inde til en hel undervisning, som styrker elevernes læring, sundhed og livsglæde. Læs mere om udeskole i Viden om udeskole.

Hvad er udeskolenet
UdeskoleNet er et tværfagligt netværk for alle som arbejder med udeskole og udendørspædagogik i Danmark. Netværket er åbent og har medlemmer fra alle professioner: lærere, pædagoger, lektorer fra lærer- og pædagoguddannelsen, studerende, naturvejledere, formidlere og forskere. UdeskoleNet holder møde to gang om året. Læs meget mere om UdeskoleNet.

Sidste nyt

Viser  ud af