3. oktober 2014

Udeskoleprisen 2014 går til lektor Karen Barfod, VIA

Lektor, phd.studerende og formand for UdeskoleNet Karen Barfod modtager Udeskoleprisen 2014.

Udeskoleprisen 2014
Hvert år giver foreningen UdeskoleNet en hæderspris til en person eller organisation, der har gjort noget særligt for udeskole i Danmark. Udeskoleprisen 2014 går til lektor Karen Barfod fra VIA University College. Udeskoleprisen blev overrakt på UdeskoleNet´s 14. møde på Quedens Gaard i Ribe den 2. oktober 2014.

Motivering
Sekretær for UdeskoleNet, Malene Bendix, motiverede hædersprisen:

”Karen Barfod har med vulkansk styrke, vid, humor og fantasi gjort et fantastisk stykke arbejde for udvikling og udbredelse af udeskole i Danmark. Karen har indført udeskoleideen på læreruddannelsen i VIA, både som lektor men også som leder af afdelingen VIA OUT og som projektleder i internationale samarbejder omkring outdoor education. Samtidig har Karen holdt kurser og foredrag om udeskole for lærere over hele landet. Hun var i 2006 var med til at stifte UdeskoleNet og har lagt et kæmpe arbejde i at være vores formand. I dag skriver Karen phd. i TEACHOUT."

Med prisen følger et æbletræ fra Æbleværkstedet Nonnetit.

Om Karen Barfod

  • Karen Barfods arbejde med udeskole startede på Læreruddannelsen i Nr. Nissum. Her oprettede hun i 2004 en naturlæreruddannelse – og fik de andre lektorer med på at inddrage udeskole i deres fag.
  • Da Nr. Nissum blev en del af VIA University College i 2008, blev Karen Barfod leder af afdelingen VIA OUT – og samlede alle læreruddannere med interesse for udeskole i Midt og Vestjylland.
  • Karen Barfod har gennem VIA ledet flere store internationale projekter om outdoor education i læreruddannelsen – og har samarbejder med læreruddannelser i Sverige, Norge, Tyskland, Rumænien, Skotland m.fl.
  • Samtidig har Karen Barfod hele tiden haft fingrene dybt begravet i det det hele drejer sig om: Udvikling af udeskoler gennem utallige lærerkurser og foredrag på skoler og kommuner over hele landet. Karen var med til at starte foreningen UdeskoleNet, som hun er formand for.
  • I dag skriver Karen Barfod phd. om udeskolelærere - og er en del af forskerteamet bag projektet TEACHOUT på Københavns Universitet og Stenoinstituttet.

Hvad er udeskole
Udeskole er en skoleform, hvor lærere og elever regelmæssigt flytter undervisningen ud i natur, kultur og samfund omkring skolen. Udedagen er faglig, og de aktiviteter der bliver gennemført udendørs tænkes sammen med undervisningen inde til en hel undervisning, som styrker elevernes faglighed, læring og livsglæde. Se mere på www.udeskole.dk.

Hvad er UdeskoleNet
UdeskoleNet er en forening og et tværfagligt netværk for alle som arbejder med udeskole og udendørspædagogik i Danmark. Netværket er åbent og har medlemmer fra alle professioner: lærere, pædagoger, lektorer fra lærer- og pædagoguddannelsen, studerende, naturvejledere, formidlere og forskere. UdeskoleNet holder møde to gang om året.
Se http://www.skoven-i-skolen.dk/udeskolenet.

Sidste nyt

Viser  ud af