Undersøg planter i litteraturvidenskaben

Tag eleverne med på opdagelse i planterigets og litteraturens verden med udgangspunkt i H.C. Andersens "Gåseurten".

Formål: 

Lære om besjæling hos HC Andersen. Lære om planter, naturlige og dyrkede.

Forberedelse:

 • Læs selv HC Andersen ”Gåseurten” grundigt, så du bliver god til at læse den op og til at understøtte forståelsen under oplæsningen. 
 • Find steder, hvor undervisningen kan foregå, og bed om lov til at være der.
 • Læs om agergåseurt, og om dyrkede og vilde planter, eller spørg en kollega, hvis du kun er dansklærer og ikke NT-lærer.

Sådan gør du:

 • Læs ”Gaaseurten” højt for eleverne i en grøftekant eller foran et staudebed i en have.
 • Tal om planterne som arter, og om hvordan de fremstilles og beskrives i fortællingen.
 • Find gerne et sted, hvor der vokser gåseurt (typisk mark, grøftekant, eng), hvis det er muligt.
 • Find andre vilde planter, og bestem dem med bestemmelsesapps.
 • Beskriv de fundne planter henholdsvis naturfagligt i fagtekster og besjælet i fortællinger.
 • Se hvordan i filmen.

Baggrund:

 • Romantisk natursyn – eller snarere: HC Andersens brug af naturen og dens væsener i fortællinger.
 • Fokus på vilde planter i modsætning til dyrkede plantearter.
 • Vække elevernes opmærksomhed på vilde ”undseelige” planter, som i modsætning til pæoner ikke gør noget væsen af sig.

Læs også

Viser  ud af