4. marts 2014

Undervisningsministeriet udgiver idekatalog til "Den åbne skole"

Den nye skolereform lægger op til, at skolerne arbejder sammen med lokale kræfter. Nyt idekatalog giver ideer til, hvordan samarbejder kan etableres.
Friluftsliv er fx kajakliv.

I kataloget kan du blandt andet finde:

  • Konkrete eksempler på, hvordan samarbejder med det lokale idræts-, kultur-, forenings- og erhvervsliv, klub- og fritidstilbud samt kommunale musik- og ungdomsskoler kan systematiseres og professionaliseres ud fra ønsket om læringsmæssig effekt og styrket trivsel hos eleverne.
  • Anbefalingerne fra de interviewede skoler til, hvordan et samarbejde skal gribes an. Herudover også opmærksomhedspunkter for kommunalbestyrelser og skolebestyrelser i forhold til at fastsætte mål, rammer og principper for samarbejdet.
  • En liste over mulige samarbejdsaktører og en skabelon for samarbejdsaftale.

Læs meget mere på Undervisningsministeriets hjemmeside.

Sidste nyt

Viser  ud af