22. juni 2016

Vær med i Genplant Planeten 2016

Sæt kryds i din årsplan: Deltag i Genplant Planeten 7. til 11.november. Vi giver 50 træer pr. klasse så eleverne kan komme ud at plante og opleve at de selv kan gøre noget godt for klimaet. Vi åbner for tilmelding i august.

Plant træer for et bedre klima.
På med røjserne og frem med spaderne. Lad eleverne genplante planeten, lad dem gøre noget godt for klimaet og lær dem hvorfor træplantning, bæredygtigt skovbrug og brug af træ er en del af løsningen på klimaproblemet.
 
Vi opfordrer alle skoler til at deltage i Genplant Planeten 7. – 11. november 2016.
 

Tilmelding og plantning

Skoler kan deltage med en eller flere klasser. 
 
Vi åbner for tilmelding og bestilling af gratis træer til august, så hold jer klar. Vi giver 50 træer pr. klasse, og vi har 50.000 træer at dele ud af. Det er først til mølle der gælder. Tilmeldingsfristen bliver 1. september. 
 
I kan plante træerne på skolens egen jord eller i skove som I selv har kontaktet eller i skove som har lagt invitationer ud på Danmarkskortet på www.skoven-i-skolen.dk.
 

Gratis undervisningsmaterialer 

Projektet retter sig især til natur/teknologi i indskolingen og mellemtrinnet, men andre fag og klassetrin kan også være med.
 
Deltagende skoler får gratis undervisningsmaterialer om skov, træer og klima. Materialerne bygger på udeskole-pædagogik hvor eleverne selv får fat i det de lærer om og arbejder med handlekompetence. Det er også muligt at købe bogsystemet ”Børn og Træer” hvor eleverne frem til 6. klasse følger et træ som de selv har plantet i 0. eller 1. klasse og lærer dansk, matematik og natur/teknologi af det undervejs.
 

Derfor er det godt for klimaet at plante træer

Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren: Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele. Skoven har en nøglerolle for klimaet, fordi træer ved deres fotosyntese kan optage CO2 fra luften og lagre CO2 som kulstof i ved og i jordbunden.
 
Klimaproblemet kræver at vi handler nu og tænker nyt. At plante træer kan være første skridt.
 

Historie og sponsorer

Skoven i Skolen har gennemført Genplant Planeten i 2009, 2010 og 2015. I alt har 75.000 børn plantet 205.000 træer over hele landet og er blevet klogere på klimaforandringer og hvad vi kan gøre ved dem. Det har hver gang vakt stor interesse fra medierne som har sat fokus på skovens og træets betydning for klimaet.
Vi gennemfører også Genplant Planeten i 2017.
 

Støtte

Genplant Planeten er støttet økonomisk af Nordea-fonden, DONG, tipsmidler til friluftslivet, 15. Juni Fonden, Danske Planteskoler og DAPO (Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne). 
 

Sidste nyt

Viser  ud af