Udbredelse af udeskole i Danmark

Optælling af skoler i 2013/14 viser at 18,4% af alle danske skoler har en eller flere klasser, der har udeskole.

I forbindelse med projektet 'Udvikling af Udeskole' (UaU) blev der foretaget en landsdækkende undersøgelse af udbredelsen af udeskole i skoleåret 2013/14. Alle skoler (folkeskoler og frie / private skoler) blev ringet op, og skolelederen interviewet om frekvensen af udeskole på skolen. Langt de fleste skoler svarede (89,9%) på opringningen, så undersøgelsen giver et godt billede af hvor meget udeskole der er i Danmark - forudsat at lederen er klar over det. Undersøgelsen er nu publiceret i Urban Forestry and Urban Greening, Vol 20, 1. december 2016, pp 277-281, og det kan ses, at der er lige stor udbredelse på folkeskoler, nemlig  17,9% og frie skoler, 19,4%. Hvor mange klasser der så er på hver skole fremgår ikke af tabellen, men opgørelsen over det samlede antal klasser viser, at der er ialt 2078 udeskole klasser i Danmark.

Hvordan dette vil udvikle sig med de tiltag, der er på området nu, efter projekt 'Udvikling af Udeskole' efter implementeringen af folkeskolereformen og efter forskningsprojektet TEACHOUT bliver spændende at følge.

Kilde:
Barfod, K., Ejbye-Ernst, N., Mygind, L. og Bentsen, P.: Incresed provision of udeskole in Danish schools: an updated national population survey, Urban Forestry and Urban Greening 20, 2016,  (277-281) 

Alle skribenter

Andre blogindlæg af Karen Barfod

Viser  ud af