23. april 2015

Danmark har fået sin første nationale friluftspolitik

... og der står udeskole i den.
Udeskolebørn fra Gl. Rye skole.

Friluftspolitik
I dag har Danmark fået sin første nationale friluftspolitik. Miljøminister Kirsten Brosbøl sendte tidligere på dagen friluftspolitikken til Folketinget i form af en redegørelse til Miljøudvalget. 

8 pejlemærker
Friluftspolitikken er blevet til i en buttom up proces, som har involveret flere hundrede mennesker. Den samler sig om 8 friluftspolitiske pejlemærker:

 

  1. Friluftsliv er for alle
  2. Vi skal lære i naturen
  3. Friluftsliv skaber fællesskab og engagement
  4. Friluftsliv giver sundhed og livskvalitet
  5. Friluftsliv skaber vækst og arbejdspladser
  6. Vores byer skal indbyde til friluftsliv
  7. Naturen som social løftestang
  8. Nytænkning giver mere friluftsliv

Find friluftspolitik
Du kan finde redegørelsen her. Og få et samlet overblik over friluftspolitikken her. Den nye friluftspolitik bliver sendt ud til alle kommuner og til hvert enkelt medlem af Folketinget.

Udeskole en del af friluftspolitik
UdeskoleNet, Skoven i Skolen og Udeskole.dk fik lov at deltage i netværket "Vi skal lære i naturen", sammen med en række organisationer. Det er dejligt at se, at udeskole og en del af den viden som ligger til grund for udeskole er nævnt i redegørelsen. Her er et lille citat:

 

 

Som samfund er vi oppe imod en ærgerlig tendens i tiden. Børn kommer simpelthen mindre og mindre i naturen.

Er det et problem? Ja, fordi - lidt forsimplet sagt - børn bliver sundere, klogere, gladere og mere kreative, når de vokser op med mange naturoplevelser og er aktive uden for. Naturen stimulerer nemlig alle sanser hos os, har indflydelse på vores kreativitet og er en vigtig kilde til, at vi kan stresse af. Og når vi er derude, bliver vi klogere på verden omkring os. Det styrker vores fælles ansvarsfølelse for naturen og skaber medejerskab til den. Både hos børn og voksne.

Forskerne er heller ikke i tvivl. Initiativer som udeskoler og naturbørnehaver understøtter børn og unges læring, hukommelse og trivsel. Ophold og aktiviteter udendørs kalder nemlig især på oplevelse og handling, mens fx klasseværelset især kalder på forståelsen. Så de supplerer hinanden fantastisk.

Udmøntning
Nogle af tankerne bliver allerede udmøntet i Miljøministeriets samarbejde med Undervisningsministeriet om projektet "Udvikling af Udeskole", som kører fra 2014 til 2017.

 

Sidste nyt

Viser  ud af