26. februar 2013

Millioner til udeskole

Nyhedsbrev fra Udeskole.dk den 25. februar 2013.
Udeskolebørn fra Hammerum Skole.
NYHEDSBREV FRA UDESKOLE.DK 25.02.2013
 
Kære Læser
 
Her er masser af nyt om udeskole:
 
 
MILLIONER TIL FORSKNING I UDESKOLE
TrygFonden har netop bevilliget 6,780.238 kr. til TEACHOUT, et nationalt forskningsprojekt, som skal undersøge fordele og ulemper ved udeskole.
 
Formålet med projektet er, at opnå evidensbaseret viden om styrker og svagheder ved at praktisere udeskole. Det vigtigste spørgsmål er: I hvilken grad påvirker udeskole elevers fysiske aktivitet, akademiske læring, sociale interaktion og holdninger til skolelivet i almindelighed? Et særligt fokus i vil være, i hvilken grad og hvordan elever med overvægt særlige behov eller børn fra minoritetsgrupper kan drage fordel af udeskole i relation til deres sundhed, fysiske aktivitet, sociale relationer samt akademiske succes.
 
Projektets hypotese er, at de mere praksisnære og konkrete læreprocesser der finder sted i forbindelse med undervisning udenfor klasseværelset er motiverende og lærerige, samtidig med at det fysiske aktivitetsniveau højnes. Forskerholdet ønsker at fremlægge dokumentation om fordele og ulemper ved udeskole - og i forlængelse heraf vurdere om denne undervisningsmetode er et relevant supplement til sundhedsfremme, dannelse og læring i den danske folkeskole.
 
Undersøgelsen gennemføres i partnerskab mellem Institut for Idræt og Ernæring og Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning ved Københavns Universitet samt Steno Health Promotion Center, Steno Diabetes Center A / S. 
 
Læs mere - og find projektbeskrivelsen, her.
 
Stort tillykke!
 
 
KONFERENCE OM UDESKOLE I BYEN
Den 16. april afholder Professionshøjskolen Metropol - Frederiksberg Seminarium - konferencen "Udeskole på Frederiksberg" - om udeskole i bymiljøet.
 
Konferencen samler de fremmeste nordiske forskere indenfor området, lektor Erik Mygind fra Københavns Universitet, professsor Arne Nikolaisen Jordet fra Høgskolen i Hedmark, professor Anders Szczepanski fra Linköping Universitet - og præsenterer i workshops en række nye phd. studier fra samarbejdet mellem Metropol og Søndermarksskolen på Frederiksberg.
 
Konferencen er gratis. Bindende tilmelding senest 1. april. Projektet er støttet af Nordea-fonden. Se programmet her:

Opslaget var knyttet til Kalenderen på Udeskole.dk og findes ikke mere.
 
 
UDESKOLE I NORDEN - LÆRERUDDANNELSE OG FORSKNING
Dagen efter - den 17. april - afholder Metropol en nordisk konference om udeskole på læreruddannelsen og i forskning, som bl.a. skal være med til at starte et nordisk netværk. Konferencen foregår på Skovskolen i Hillerød og starter allerede den 16. april om eftermiddagen - og det er muligt at overnatte i shelter på Skovskolen.
 
Konferencen er støttet af Friluftsrådet. Det koster 800 kr. at deltage. Find program og tilmelding:

Opslaget var knyttet til Kalenderen på Udeskole.dk og findes ikke mere.


DEN GALE VEJ

På trods af mange gode kræfter i skolen, så går det den gale vej for børns udeliv. Nye tal viser, at børn kommer mindre og mindre i naturen. Undersøgelse foretaget af Gallup for Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet, viser, at færre end hvert fjerde danske barn kommer ud og lege i naturen dagligt i sommerhalvåret, og kun lidt over hvert tredje er i naturen flere gange om ugen. De nye tal viser en negativ tendens: færre børn kommer ud. I 2009 var 26 procent dagligt ude i sommerhalvåret.
 
Det er forældre til børn mellem fem og tolv år, der har medvirket i undersøgelsen. De fleste peger på børnenes mange skemalagte fritidsaktiviteter og det store forbrug af computer, spilkonsoller og tv, som barrierer for mere udetid.
 
Find rapporten på Friluftsrådets hjemmeside.
 
 
UDESKOLE - VIDEN I VIRKELIGHEDEN
Hvordan organiserer, planlægger og gennemfører du udeskole? "Udeskole - viden i virkelighede" er en letlæst vejledning om udeskolens praksis og didaktik, som VIA og Skoven i Skolen udgav i 2012. Målgruppen er lærere, pædagoger, studerende, naturvejledere - ja alle, som vil arbejde med udeskole i praksis. Hæftet er gratis, men man må selv betale porto. Find hæftet som pdf-fil - og se hvordan du bestiller det her:
 
 
PIP
Selv om det er koldt, er foråret på vej. Musvitten synger - og snart vil trækfuglene begynde at komme tilbage. Tag ud og se fugle på træk - og læs mere om trækfugle.
 
Læs mere om båltændingskonkurrence, her.
 
 
God tur ud - og tag dit barn med.
 
 
Med venlig hilsen
UDESKOLE.DK
 
Malene Bendix
(koordinator)

Sidste nyt

Viser  ud af