Isbjerg - Nors Bagsø

Flyt undervisningen ud til Isbjerg og Nors Bagsø. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.

Besøg Isbjerg og Nors Bagsø

Isbjerg er Hanstholm Vildtreservat højeste punkt med 56 meter over havet. Herfra har man en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del, som indrammes af Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage mod øst og Nors Sø mod syd.

Udsigt til vildmarken

Isbjerg er Hanstholm Vildtreservats højeste punkt med 56 meter over havet. Herfra er der en storslået udsigt over Nationalpark Thys nordlige del, som er indrammet af Vesterhavet, Hanstholmen i nord, Tved Klitplantage mod øst samt Nors Sø og Vilsbøl Plantage mod syd.

Reservatet imponerer ved sin storhed. Her er der vildmark, næsten så langt øjet rækker. Og da der samtidig er lagt begrænsninger på offentlighedens adgang og færdsel, er reservatet et fristed for dyr og fugle. Det betyder blandt andet, at trane, tinksmed og regnspove yngler her. Det betyder også, at det til tider er muligt at se store rudler af krondyr græsse uforstyrret, mens elegante svævere som havørn og fiskeørn kan ses højt over landskabet.

Hanstholm Vildtreservat er med sine 3900 hektar et vigtigt kerneområde i nationalparken. Hovedparten ligger på den tidligere havbund og består af klitter og hede. Mellem klitterne ligger sumpe, talløse lavvandede kær og søer, der lyser op i klitheden. Det er typisk her, at mange af de mest sjældne planter vokser og skaber rum for et utal af insektarter.

Regler for færdsel

For at beskytte dyrelivet gælder der særlige regler for færdsel i reservatet. Hele området øst for Kystvejen er lukket i yngletiden fra 1. april til og med 15. juli. Det centrale område med de mange søer og vådområder er lukket for færdsel hele året.

Vandrestien til Isbjerg, der starter ved Nors Sø, er dog altid tilgængelig. Men fordi stien går lige på kanten af reservatet, gælder der nogle særlige regler her, som er beskrevet i Bekendtgørelsen om Hanstholm Vildreservat. 

Ude-undervisningsforløb

Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy
Myreliv
Bioblitz - Bestemmelse af arter
Fra brøker til brød
Et farverigt digt på 11 ord
På jagt i sø og å
Geologisk foto-tidslinje
Opmåling af Stenalderhavskrænt
På træk med sangsvanen
Fuglekig ved sø og skov
Krible krable safari
Livstræer