23. april 2014

Projektet ’Udvikling af Udeskole’ bliver skudt i gang af to ministerier

Pressemeddelelse fra Undervisningsministeriet og Miljøministeriet om de to ministeriers satsning "Udvikling af Udeskole". Fra 22.04.2014.
For at udvikle udeskolen bedst muligt holder undervisningsminister Christine Antorini og miljøminister Kirsten Brosbøl i dag rundbordsmøde med fagpersoner og interessenter inden for området. Mødet bliver startskuddet for det videre arbejde med udeskoleprojektet Udvikling af Udeskole.
 
Udeskole giver mulighed for sammenspil mellem ude og inde i skolen. I det nye fag ’håndværk og design’ kan eleverne fx arbejde med materialekendskab i skolen. Efterfølgende kan eleverne og læreren tage ud i lokalområdet og arbejde med genbrugsmaterialer på genbrugsstationer eller naturmaterialer i naturskolerne. Erfaringerne kan eleverne tage med hjem i klasseværelset og bruge i det videre undervisningsforløb.
 
I dag starter projektet Udvikling af Udeskole, og fagpersoner og interessenter er inviteret til rundbordsmøde med undervisningsministeren og miljøministeren for at dele deres viden om udeskole.Udvikling af Udeskole er et fælles projekt mellem Undervisningsministeriet og Miljøministeriet og har til formål at videreudvikle og formidle praksisnær viden om udeskoler og skabe et godt grundlag for, at flere skoler kan bruge udeskole som undervisningsmetode. På mødet i dag kan fagpersoner og interessenter bidrage med deres erfaringer om udeskole og give ministrene input til, hvordan de bedst muligt udvikler udeskolen.
 
”Udeskolen er en unik mulighed for, at elever kan få en praksisnær og anderledes undervisning i lokalområdet uden for skolen. Efterfølgende kan de tage indtryk og oplevelser med tilbage i klasseværelset og arbejde videre med det. Nu vil vi sammen med en række fagpersoner finde ud af, hvordan vi bedst muligt kan udvikle udeskolerne,” siger undervisningsminister Christine Antorini.
 
”I Miljøministeriet har vi allerede erfaringer med vores egne og kommunernes naturskoler, der hvert år giver flere tusind skoleelever en helt unik chance for at få undervisning om naturen i naturen. De erfaringer glæder jeg mig meget til at få udbredt til mange flere skoler i hele landet igennem udeskolerne. Børnene får både mere nærværende undervisning og et mere personligt forhold til den natur, der omgiver dem. Det er udgangspunktet for at ville passe på naturen i sit voksenliv,” siger miljøminister Kirsten Brosbøl.
 

Om projektet Udvikling af Udeskole

VIA University College gennemfører projekt ’Udvikling af udeskole’: 
Projektet bliver gennemført af VIA University College i samarbejde med Metropol, Københavns Universitet og Steno Center for Sundhedsfremme. Projektet vil konkret indeholde udarbejdelse af en startpakke om udeskole, etablering af 65 demonstrationsskoler for udeskole, opkvalificering af medarbejdere på demonstrationsskoler, netværksdannelse for udeskole, afholdelse af konferencer og følgeforskning. Alle materialer og resultater fra projektet vil blive tilgængeligt på emu.dk. Projektet afsluttes i udgangen af 2016.Udvælgelsesproces for demonstrationsskoler:
 
Som et led i projektet bliver der udvalgt 65 demonstrationsskoler. I første omgang bliver der udvalgt 15 demonstrationsskoler inden sommerferien, som igennem det kommende skoleår skal arbejde med at videreudvikle deres nuværende udeskolepraksis. I anden omgang bliver der udvalgt yderligere 50 demonstrationsskoler, heriblandt skoler uden så stor udeskoleerfaring. De skal i skoleåret 2015/16 i gang fra bunden eller videreudvikle og kvalificere deres udeskolepraksis. Demonstrationsskolerne vil blandt andet modtage understøttende materiale i arbejdet med udeskole, konsulentydelser og opkvalificering af medarbejdere i forhold til udeskole.
 
 

Hvad er udeskole?

Udeskole er en bred betegnelse for undervisning med udgangspunkt i fagenes mål (Fælles Mål), der regelmæssigt og over længere tid bliver gennemført uden for klasseværelset og skolens mure. Udeskole bygger på, at eleverne anvender den teoretiske viden og de færdigheder, de får igennem undervisningen i klassen, ude i relevante omgivelser. Det kunne eksempelvis være skolegården, naturområder, virksomheder, museer, kirker, genbrugspladser mv.

Sidste nyt

Viser  ud af