Udeskole og sprog

På den helt fantastiske plet "Troldehytten", i nærheden af Troldehøjen ved Gjern, tilbragte jeg tirsdag d. 9/12 i selskab med sproglærer fra Virklund Skole.

Som oplægsholder om udeskole har jeg den store fordel at blive inviteret rundt til forskellige steder i Danmark, hvor jeg aldrig har været eller til tider vidste eksisterede. Det er fantastisk og meget livsbekræftende at møde undervisere, der på bedste vis og med de største intentioner kaster sig ud i implementeringen af udeskoleundervisning i deres hverdag.

Tirsdag d. 9/12 var temaet for mit oplæg "udeskole og sprog", med fokus på engelsk. Dette for lærer fra Virklund skole, som er en af de af undervisningsministeriets udvalgte demonstrations skoler. For denne lærergruppe er det, at eleverne undervises udenfor klasserummet et naturligt tilvalg i skolehverdagen.

Dagens program var fordelt med oplæg fra mig om udeskoletanken som jeg arbejder med den og didaktikken omkring sprogundervisning i skolen, tid til tankespind og samtaler lærerne i mellem om mulige undervisningsforløb, afprøvning af konkrete undervisningsforløb som jeg havde medbragt. Disse brugte lærerne som udgangspunkt for ideer til forløb tilpasset egen elevgruppe. 

Det var en god dag i udeskoleundervisningens ånd, hvor der også var tid til ristede dadler og æbler over bål.

Alle skribenter

Andre blogindlæg af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Viser  ud af