Vejrhanen der fortalte som vinden blæste

En danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor stedet det didaktiske- hvor er i fokus.

Det er danskfaglig dag på Sophienborgskolen, hvor mødestedet er slotsgården på Fredeikksborg slot.

Hvad er et sted

I en artikel i det nordiske didaktiske tidsskrift Nordina 9 (1, 2013) om "Platsens betydelse for lärende och undervisning - ett utomhuspedagogisk perspektiv", skriver Anders Szczepanski om forskning i stedets betydning for læring.

Med udgangspunkt i dette blev pladsbegrebet identificeret, ikke bare som et geografisk sted, men også som et mentalt og kognitivt miljø. Anders Szczepanski skriver endvidere, at et ikke defineret rum bliver en plads, hvis man får en relation til stedet, lærer det at kende, og tillægger det en mening.

 

 

Sophienborgskolen, hvor mødestedet er slotsgården på Fredeikksborg slot.

 

 

En lærer skal tisse, men hvor. Området blev undersøgt, og valget faldt på et meget specifikt sted. Stedet bliver nøje udvalgt i det fri, skjult som skal man gemme sig i en hule.

Er det egentlig det samme didaktiske hvor, som vi møder i valget af udeskolens læringssted?

Stedbaseret læsning

I slotsgården er fokus på stedbaseret læsning i litteraturhistorisk perspektiv. H.C. Andersens tilknytning til slottet og hans tilstedeværelse ved salvingen af Kong Christian den 8. i 1840 i slotskirken. Det giver en umådelig lyst til at læse "Kejserens nye klæder" på broen over voldgraven, med tanken på hujene menneskemængder i slotsgården, og med folk hængende ud af vinduerne. Men - han havde jo ikke noget på.

Rundt om slotssøen bliver digtningen udfordret med forløb fra bogen "Udeskole- undervisning uden for klasseværelset". Haiku er oplagt i dette efterårs farveunivers af løv. Forløbet bliver afsluttet med fremførelse af digte med udsigt over slotssøen og slottet.

 

 

Lære med papir i hånden mens hun går.

 

 

Det gode, det sande og det skønne

Det gode, det sande og det skønne. Sådan lyder idealerne fra Romantikken - og det at skabe et billede ud fra disse idealer bliver afprøvet gennem et forløb om billeder fra perioden. Hvad skal de indeholde, og hvordan bygges et billede op?

Med dette i baghovedet bliver lærerne udstyret med små rammer, hvorigennem de skal skabe et billede. Fokus bliver netop rettet mod stedet og kompositionen af dette billede, som bliver foreviget med et tryk på en knap på telefonen. Unægtelig en hurtig måde at koble den teoretiske viden om billedkomposition på et praktisk udført arbejde.

 

 

Lære kikker genne hul i papir

 

 

Bearbejdningen sker i klasselokalet, hvor fotoet kan bruges som det er, eller beskæres, hvis det ikke helt holdt til den teoretiske opbygning. Herefter kan der i billedkunst skabes et utal af værker med udgangspunkt i fotoet.

Vejrhanen der fortalte som vinden blæste

I Hillerød by er det de skjulte dyr i byen der skal findes. Disse skal danne grundlag for fabelskrivning. Der bliver indledt en kort jagt på torvet efter dyr, og der bliver fundet dyr i både street art og på bilers kølere.
Omdrejningspunktet bliver dog hurtigt den stakkels vejrhane, der sjældent kan fortælle sin historie færdig, da den skifter synsvinkel som vinden blæser., og må derfor starte på ny på toppen af byens spir.

Dagen bliver i øvrigt afsluttet på Hillerød bibliotek med planlægning af egne udeskoleforløb, ud fra det didaktiske hvem, hvad, hvor og hvorfor. Biblioteket benytter lejligheden til at fortælle om dette steds muligheder for læring og oplevelse.

Et lille udpluk af ideer der kom i spil denne dejlige efterårsdag i Hillerød, med 13 super engagerede dansklærere fra Sophienborgskolen.

Dejlig dag
Ulrik

Alle skribenter

Andre blogindlæg af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Viser  ud af