Udeskole blæser med en frisk vind over landet

Kommuner og skoler landet over har taget hul på reformen med inspirationsdage, læringsdage mv. alle i håb om at børnene i de danske skoler bliver dygtigere.

Så står et nyt skoleår for døren og endnu engang er der noget nyt i vente. Fra politisk hold er der udformet retningslinjer i form af ”Åben skole”, nye fælles mål, krav om inklusion og ikke mindst ny arbejds- og forberedelsestid. Rammerne er sat – og vi lærere skal nu udføre vores lærergerning på en "ny og spændende måde”.
 

Læringsrum for maksimal læring

Heldigvis er vi et folk af modige, stærke, positive, fleksible, holdbare og kærlige ildsjæle og initiativtagere, der brænder for vores mål om at skabe et læringsrum for alle børn, hvor det er udgangspunktet i det enkelte barn både socialt og fagligt, der danner platformen for maksimal læring i den enkelte klasse.

To af de meget omtalte holdepunkter i den nye reform er synligheden af, at vi underviser efter målene og, at vi inddrager omverdenen i vores undervisning. I vores verden kan det meget let samles i et ord – UDESKOLE.
 

Hjernetid

På en række læringsdage i Hillerød kommune, hvor vi var på som workshopholdere, var der oplæg af Keld Fredens og Bodil Nielsen. Keld Fredens talte meget om, hvordan vores hjerne har brug for den kreative og sociale tid til at bearbejde den teori den har arbejdet med. Vi lærer og lagrer læring i samspillet mellem de to læringsarenaer. For udeskoleundervisere som os giver det masser af mening, i forhold til vores måde at planlægge og udføre undervisning.  Vekselvirkningen mellem at arbejde med teori i klasserummet og afprøve eller koble den til praksis uden for klasserummet.

 

Mål

For at skabe tryghed hos eleverne i forhold til forståelsen af, hvad de skal lære er det vigtigt, at eleverne kender målet for undervisningen og ikke mindst, at vi undervisere ved, hvad vi gerne vil lære eleverne. Redskabet til at sikre, at vi får lært eleverne det de skal lære, er de faglige mål for hvert fag.

I de 12 år vi har undervist og haft ansvar for elevers læring, har vores planlægning af den daglige undervisning altid taget udgangspunkt i fagenes mål – og det er fordi vi mener det giver mening og en tydelighed i forhold til eleverne.

Alle skribenter

Andre blogindlæg af Charlotte Åsell Pedersen og Ulrik Engkær Hansen

Viser  ud af