I skole med årstiderne

Årstiderne i farver, billeder, skulpturer og lyde.
test

Forberedelse

Fokuspunkt/emne: Årstiderne
Eleverne får indgående kendskab til de fire årstider i forskellige udtryksformer inden for de to fag billedkunst og musik.
Eleverne skal i musik lytte til Vivaldis fire årstider og tale om udtryk, samt følelser og indre billeder når man lytter til et musiknummer. Hvad er det der gør stykket til efterårs musik?

Læreren laver en aftale med skovejeren om brug af skoven.
Billedkunstlæreren sørger for at eleverne, før undervisningsforløbet, har kendskab til stemning, dybde og farvelægning. Udover det skal eleverne introduceres til skulpturer og opbygning.
Musiklæreren sørger for at eleverne kan betjene en diktafon og har forståelse udfordringerne ved at optage lyde udendørs. Desuden skal eleverne have prøvet at udtrykke deres inspiration, følelser og oplevelser med farveblyanter på papir til musik.

Sådan gør du

Tag klassen med i skoven, find et sted med forskelligartet landskab. Her introduceres de for programmet og opgaverne:

− Eleverne skal lytte til Vivaldis fire årstider (i dette tilfælde efterår). De skal udtrykke deres inspiration, følelser og oplevelser med farveblyanter på papir.
− Eleverne får herefter til opgave at tegne et landskabsområde med stemning, dybder og farvelægning.
− Efter frokost skal eleverne ud fra fund i skoven lave en efterårs skulptur.
− Dagen sluttes af med at eleverne skal udarbejde en lydfil med lyde fra de forskellige årstider, i dette forløb, efterår. Til dette kan eleverne bruge skovens materialer.

Bearbejdning

Analyse af efterårsbilleder (som de selv har lavet i skoven)

Skriv en reflekterende logbog over dagens undervisning, (hvad var svært, har de lært noget nyt, hvordan kan de bruge det fremadrettet osv.)

Lav bevægelse, sang, rytmer til elevernes lydfil og fremfør for klassen.

Forslag til videre arbejde

Arbejd med de andre årstider når man når til nyt årstidsskifte. Kig på forskellene mellem årstiderne/farverne og musikken fra Vivaldi

Læs også

Viser  ud af 

Billedkunst “Eleven kan anvende farvernes virkemidler til at skabe en bestemt stemning” – “Eleven har viden om farvelære” Billedkunst: ”Eleven kan inddrage omgivelserne i billedfremstilling” Musik: ”Eleven kan formidle sin oplevelse af musik” – ”Eleven har viden om måder at udtrykke musikoplevelser på” Musik: “Eleven kan skabe lydillustrationer under anvisning”