Årbjerg ved Vandet Sø

Flyt undervisningen ud til Årbjerg ved Vandet Sø. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.

Besøg Årbjerg ved Vandet Sø

Den 480 hektar store og op til 21 meter dybe Vandet Sø er en af landets reneste søer. Det er en såkaldt karstsø. Altså en næringsfattig sø på kalkbund, som har vandtilstrømning gennem sprækker i kalken. 

Badning, fiskeri og sejlads i søen

Endnu en badeplads findes på søens vestlige side, i Nystrup Plantage. Fra Nystrupvej (mellem Klitmøller og Vang) drejes mod øst ad Søvej eller Egevej. I forbindelse med badepladsen er der borde og bænke samt en bål- og grillplads med frit brænde.

Søen har en fin fiskebestand, der domineres af aborre og skalle, men også rummer gedde, ål, helt og rudskalle. Fiskekort til lystfiskeri fra søens vestlige bred kan købes hos Naturstyrelsen Thy eller på Thy Turistbureau.

Sejlads uden motor er tilladt overalt på søen, når blot man har lovlig adgang. Det har man altid fra statens arealer, samt hvis man har en aftale med en privat lodsejer. En verserende fredningssag vil muligvis ændre på retningslinjerne for surfing og sejlads med sejl. Motorsejlads er kun tilladt for lodsejerne.

Stand up paddeling er tilladet hele året rundt på søen. Windsurfing på søen er kun tilladet i et begrænset område fra 1. april - 1. oktober. Kitesurfing er ikke tilladet. 

Udsigtsplatform

Søens ynglefugle tæller blandt andet toppet lappedykker, knopsvane, gravand, troldand og hvinand. I visse år yngler også rørdrum og rørhøg. I isfrie vintre raster blishøns, dykænder og sangsvaner i stort tal. Sædgæs, grågæs og kortnæbbede gæs ses på søen samt på marker og enge i nærheden. Rovfugle som fiskeørn, vandrefalk, kongeørn og havørn besøger også området.

En udsigtsplatform blev i 2012 opført på toppen af den høje kystskrænt ved Årbjerg. Herfra er der gode muligheder for at overvåge fuglelivet i den vestlige ende af søen. Drej ned mod søen fra Klitmøllervej ved 12.1 km mærket. Fra P-pladsen fører en lille sti til platformen og et lille opholdsområde med borde og bænke – alt udført i handicapvenlig udformning. Fra den samme P-plads fører en trappe ned til søbredden, hvor der også er borde og bænke, samt i sommerhalvåret en badebro, som bringer de badelystne ud over breddens stengrund til den fineste sandbund.

Omkring Vandet Sø

Omkring søen findes en del gravhøje fra bronze- og jernalder, blandt andet Edshøjene nord for Vester Vandet Kirke. Fund af mønter og ædelmetaller peger på, at der ved overgangen mellem vikingetid og middelalder var en handelsplads øst for søen. Afløbet fra Vandet Sø, Klitmøller Å, har tidligere leveret vand til de tre vandmøller i Klitmøller.

De omkringliggende plantager rummer blandt andet en skovlegeplads, to mountainbike-ruter, adskillige afmærkede vandreruter og to primitive overnatningssteder.

Ude-undervisningsforløb

Hvor vokser træer bedst?
Myreliv
Bioblitz - Bestemmelse af arter
Sans verden - skriv et trædigt
Smådyr i skovbunden
Bogstavjagt i dansk
Geologisk foto-tidslinje
Opmåling af Stenalderhavskrænt
På træk med sangsvanen
Fuglekig ved sø og skov
Naturligt stjerneløb
Vinter-idræt
Livstræer
Orienteringsløb