Hanstholm Fyr

Flyt undervisningen ud til Hanstholm Fyr. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.
Hanstholm Fyr. Foto: Nationalpark Thy.

Besøg Hanstholm Fyr

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm blev bygget i 1842-43 tæt ved Hansted Kirke højt på Hanstholmknuden. Syd for fyret blev en bolig til fyrmesteren opført, og den tilhørende have er en herlig, læfyldt plet, hvor de besøgende kan tage et hvil og spise den medbragte mad. 

Fyret er bygget for at vejlede skibene i den farlige færd uden om Hanstholmknuden, men det fungerer samtidig som byens vartegn, der guider os frem og byder velkommen. Fyrtårnet er 23 m højt, og takket være den høje beliggenhed sender fyret lyset ud i en højde på 65 m over havet.

Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm var Danmarks første roterende linsefyr, hvor lyset ved hjælp af linser blev brudt og samlet i strålebundter. I 1889 var fyrapparatet ikke længere tidssvarende, fyrtårnet blev forhøjet og linseapparatet elektrificeret som det første i Danmark. Et urværk fik apparatet til at rotere og blinke, og fyret viste dengang som nu tre korte blink hvert 10. sekund.

Fyret var på dette tidspunkt det stærkest lysende i hele verden. Den nye teknik var betydeligt mere omfattende, og bygningskomplekset blev udvidet betragteligt, blandt andet med maskinrum til dampmaskinerne. Der var desuden telegrafstation og vejrtjeneste knyttet til fyret. Lyset fra Det Nordatlantiske Fyr i Hanstholm var således vigtigt for de forbipasserende skibe, men fyret havde også andre centrale funktioner for trafikken til havs.

Undervisningsforløb til stedet

Opmåling af rynket rose med GPS
Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy
Har lys betydning for planters vækst?
Hvide verden - Det man ved og det man ser
Myreliv
Ting & tuer - Det man ved og det man ser
Bioblitz - Bestemmelse af arter
Fra brøker til brød
Et farverigt digt på 11 ord
Sans verden - skriv et trædigt
Smådyr i skovbunden
Bogstavjagt i dansk
Mit landskab plus og minus
Hvor stejl er kystklinten?
Geologisk foto-tidslinje
Opmåling af Stenalderhavskrænt
Krible krable safari
Evakueringen af Hansted
Bliv en ørn til at tage dine egne naturfotos