4. januar 2023

Flot donation til Skoven i Skolen

Malmos Landskaber fra Roskilde donerer klimapris på 50.000 kr. til Skoven i Skolen.
Glad dreng har fanget tudse. Foto: Henning Bagger.

Klimapris til Malmos Landskaber

Roskilde Kommunes Klimapris gik i sidste uge til Malmos Landskaber. Formand for Roskilde Kommunes Klimaråd, Jeppe Trolle, overrakte prisen til Per Malmos og motiverede valget af Malmos med , at der er tale om en stor betydende virksomhed i kommunen, der arbejder med klima, bæredygtighed og det cirkulære perspektiv i dagligdagen - fra topledelse til medarbejderniveau.

Konference

Klimaprisen blev uddelt på årets udgave af konferencen COCONF, som er afslutningen på et forløb, hvor partnerskaber med virksomheder, offentlige organisationer og videninstitutioner skaber nye bæredygtige løsninger til samfundsmæssige udfordringer. 

50.000 til Skoven i Skolen

Prisen er på 50.000 kr., som Malmos Landskaber valgte at donere til Skoven i Skolen, der er et undervisningsprojekt, som ruster lærere og elever til at flytte undervisningen ud i skoven, til søen, kysten, det åbne land - eller ind i byens rum.

Tak

Fra Skoven i Skolens side siger vi tusind tak for den flotte donation. Den skal bruges på at styrke klima-undervisning.

Sidste nyt

Viser  ud af