Klitmøller Landingsplads

Flyt undervisningen ud til Klitmøller Landingsplads. Find viden og undervisningsforløb til stedet her.

Besøg Klitmøller Landingsplads

Klitmøller har sit navn fra de vandmøller, der engang lå langs åen. Her forarbejdedes det korn, der udskibedes til Norge sammen med kød, smør, uld og klæde. Fra Klitmøller og andre lokaliteter ved vestkysten var der nemlig fra 1500-/1600-tallet til begyndelsen af 1800-tallet en betydelig skudehandel med Norge. Transporten foregik med de såkaldte sandskuder, der var fladbundede træskibe. De var konstrueret, så de kunne komme helt ind til stranden og trækkes op i sandet.

Surfing i Cold Hawaii

I dag er det surferne, der i høj grad bruger stranden og Landingspladsen. Gode vind- og strømforhold har givet området navnet »Cold Hawaii«, og byen får besøg af surfere fra mange lande. Stemningen i Klitmøller er på den måde et karakteristisk mix af det lokale og det oversøiske – ligesom i skudehandelens storhedstid.

Klitmøller er omgivet af natur

Fra Klitmøller strækker Hanstholm Vildtreservat sig 10 km nordpå. Det er værd bemærke, at der er ubegrænset adgang til den del af reservatet, som ligger mellem Kystvejen og havet.

Syd for Klitmøller ligger det militære skydeterræn, som ikke længere bliver benyttet af forsvaret. Det er et dejligt naturområde med plantage, klithede og klitter, og der er afmærkede cykel- og vandreruter.

Ude-undervisningsforløb

Bingo-banko om sten
Opmåling af rynket rose med GPS
Undersøgelse af planters levevilkår i Nationalpark Thy
Hvor vokser træer bedst?
Find og sorter sten på stranden
Bioblitz - Bestemmelse af arter
Tårne i landskabet 
Hvor stejl er kystklinten?
Krible krable safari 
Spor i sandet 
Kyst kunst - strand mandala 
Rynket rose – på godt og ondt, forår
Rynket rose – på godt og ondt, efterår
Livstræer
Geologisk foto-tidslinje
Klittens jordbund
Klittens planter
Faglig læsning om sten
Leg detektiv og undersøg kysterosion med digitale kort